– บาร์โค้ดนี้สามารถใช้รับส่วนลดมูลค่า 40 บาท  เมื่อซื้อสินค้า VISTRA Salmon Fish Oil หรือ VISTRA Zinc ในร้านยา Pure เท่านั้น
– ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2566
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดพนักงานได้