กันยายน 19, 2016

ป้องกันหวัด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ป้องกันหวัด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้ามาทำอันตรายต่อร่างกายหรือหากเราได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นให้หมดไปจากร่างกายโดยเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเสริมภูมิคุ้มกันก็ทำได้หลายวิธีเช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานผักผลไม้ในปริมาณมาก รวมทั้งการเสริมด้วยสารอาหารบางชนิดเช่น วิตามินซี สังกะสี และวิตามิน-เกลือแร่รวม ก็เป็ […]