VISTRA Acerola Cherry 1000 mg

อะเซโรลาเชอรี่ 1000

สารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่ ซิตรัสไปโอฟลาโวนอยด์ สารสกัดจากผลทับทิม สารสกัดจากเมล็ดองุ่น เบต้าคาโรทีน ไลไคพีน

วิธีรับประทาน :

  • 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมหรือหลังอาหารทันที

ฆอ. 4848/2557 | โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค