VISTRA Glucosamine

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

  • เหมาะสำหรับคนที่มีภาวะข้ออักเสบเฉียบพลันและภาวะเรื้อรัง
  • ผู้สูงอายุ นักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย
  • ผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าอักเสบ ข้อเสื่อม

คุณสมบัติ :

  • เป็นสารตั้งต้นโปรติโอไกลแคน, กรดไฮยาลูโรนิค
  • เป็น Glucosamine Sulfate (มีความคงตัวสูง)
  • ใช้ง่าย สะดวก
  • ละลายได้เร็ว
  • รสชาติอร่อย

วิธีรับประทาน :

  • 1 กล่อง มี 30 ซอง รสองุ่น ละลายน้ำทานวันละ 1 ซอง ติดต่อกัน 3 เดือน หากต้องใช้นานขึ้น ควรปรึกษาแพทย์