VISTRA Multivitamins & Minerals plus Amino Acid

วิสทร้า วิตามินรวม และแร่ธาตุ พลัส อะมิโน แอชิค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน ทั้งวิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ร่างกายต้องการ

คุณสมบัติ :

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป
  • เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารไม่ครบถ้วน
  • เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานผัก ผลไม้น้อย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย

วิธีรับประทาน :

  • วันละ 1-2 เม็ด หลังอาหาร เช้า – เย็น

*ข้อควรระวัง : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
ฆอ. 4899/2557 | โปรดอ่านฉลากก่อนใช้ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค