VISTRA Dimplite

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :

  • ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

ส่วนประกอบ :

  • ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 เม็ด ประกอบด้วย
  • สารสกัดจากชาเขียว 50 มก.
  • สารสกัดจากเมลอน 40 มก.
  • สารสกัดจากซิตรัส ออรานเทียม 25 มก.
  • สารสกัดจากพริก 25 มก.

วิธีรับประทาน :

  • รับประทานครั้งละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร

ขนาดที่วางจำหน่าย : 30 เม็ด

เลขสารบบอาหาร : 13-1-00449-1-0241