VISTRA BCAA PLUS ZINC (L-LEUCINE, L-ISOLEUCINE, L-VALINE)

วิสทร้า บีซีเอเอ พลัส ซิงค์ (แอล-ลูซีน, แอล-ไอไซลูซีน, แอล-วาลีน)

ส่วนประกอบ :

  • ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 เม็ด ประกอบด้วย
  • แอล-ลูซีน 500 มก.
  • แอล-ไอโซลูซีน 250 มก.
  • แอล-วาลีน 250 มก.
  • ซิงค์ อะมิโน แอซิต คีเลต (ให้ซิงค์ 13.33 มก.) 66.67 มก.

วิธีรับประทาน :

  • รับประทานครั้งละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร

ขนาดที่วางจำหน่าย : 60 เม็ด

เลขสารบบอาหาร : 13-1-00449-1-0200