VISTRA PHYTOSTEROL PLUS POLICOSANOL

วิสทร้า ไฟโตสเตอรอล พลัส โพลิโคซานอล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง
  • แพลนท์ สเตอรอล มีส่วนช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล

ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
ไฟโตสเตอรอล เอสเตอร์ 848 มิลลิกรัม
โพลิโคซานอล 1.6 มิลลิกรัม

วิธีการใช้

รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล พร้อมมื้ออาหาร
(ให้ปริมาณแพลนท์สเตอรอล 1.5 กรัมต่อ 3 แคปซูล)

30 แคปซูล

อย 13-1-00449-5-0100